Eszköz- és laborfejlesztések


Természet­tudományi Kar

ttk

A „Zöld Egyetem” program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen (forrás: TIOP 1.3.1-07/2-2F-2009-0008) keretében új laboratóriumok kiépítése, tanszéki laboratóriumok fejlesztése/kialakítása, továbbá számítástechnikai fejlesztések történtek meg. A kialakított laboratóriumokban az új műszerekkel vizsgálatok és kutatások széles skálája válik elérhetővé, ezek közül néhányba pillantunk most be.

 

A molekuláris biológia laboratóriumban a gyógyszeripar, kórházak (labordiagnosztika), élelmiszeripar, biotechnológiai ipar, környezetvédelem területén kapcsolódhatunk be a gyakorlati munkákba, olyan területeken, mint: DNS másolása (PCR), klónozás, DNS azonosítás, genotipizálás, sejttenyésztés, DNS sejtekbe való bejuttatása, DNS expresszálása, meghatározott fehérjék termelése, fehérjék elválasztása és detektálása, fehérjék kémiai módosításai, fehérjék célzott mutációinak létrehozása, kiméra készítés.

 

A toxikológia és farmakológia laboratóriumban lehetőség van toxikológiai tesztek futtatására sejtvonalakon, sejtkultúrákon; sejtszintű elektrofiziológiai mérések végzésére, ioncsatornákra ható vegyületek farmakológiai jellemzésére, expresszált ioncsatornák jellemzésére sejtvonalakon. Bekapcsolódhatunk a gyógyszeripar, kórházak (labordiagnosztika), élelmiszeripar, biotechnológiai ipar, környezetvédelem területén folyó munkákba.

 

A műszeres analitikai laboratóriumban többek között elemi összetétel vizsgálatok végezhetőek terepi és laboratóriumi körülmények közt, roncsolásmentesen ill. feltárással. Elérhetővé válnak a víz és talaj vizsgálatok az élelmiszeripar, környezetvédelem, régészet, stb. területén. Laboratóriumi atom emissziós vizsgálat (ICP), laboratóriumi röntgen fluoreszcens vizsgálat, energiadiszperzív XRF, hordozható röntgenfluoreszcenciás (XRF) elemző, kétsugaras UV-Vis spektrofotométer, ToxAlert 100 Merck luminométer segíti a szakmai és kutatómunkát.

 

A környezetfizikai laboratóriumban zajmérő műszer (4. generációs zajanalizátor), nagy felbontású és nagy érzékenységű hőkamera (Fluke TIR-4), regisztráló hőmérők, relatív nedvességtartalom mérő, mobil meteorológiai állomás, radioaktív szennyezettség mérő, gamma spektrométer, légsebesség és áramlásmérő regisztráló műszer áll rendelkezésünkre.

 

A nagyteljesítményű számítógép-klaszter (IBM BladeCenter) biztosítja a Karon és az Intézményünkben folyó alapkutatásokhoz és képzéshez kapcsolódó kutatási, elemzési, adatfeldolgozási és numerikus szimulációs feladatok végrehajtásának hardveres hátterét. A klaszter optikai kábellel kapcsolódik a HBONE hálózathoz, a fel nem használt gépidőt a régió vállalatai hasznosítani tudják.

 

Az ergonómiai laboratóriumban lehetőség nyílik termékek és munkahelyek antropometriai elemzésére és tervezésére; digitalizált ember-modell létrehozására és illesztésére CAD rendszer környezetben tervezett termékekhez, munkahelyekhez. A termékek ergonómiai minőségének értékelésével használhatósági vizsgálatok („usability testing”) végezhetők. A műszeres vizsgáló egységekkel a speciális felhasználók (pl. fogyatékkal élők, gyermekek, időskorúak stb.) számára is lehetőség van tervezni.

 

A műszaki mechanikai laboratóriumban egy korszerű, költséghatékony eljárás (Rapid Prototyping – RP) áll rendelkezésünkre az alkatrészek, termékek prototípusának legyártásához.

A gyártandó alkatrészek 3-dimenziós digitális modellezését követően egy szoftver révén a 3D-printer segítségével elkészíthető a termék valósághű prototípusa.

 

 

ttk