Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet


NRRC laborok:

 

Az intézet megújult és kibővült laboratóriuma:

-   a Genetikai laboratórium

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

- az erdőművelés és az erdővédelem átfogó témaköreit érintő kutatások: erdőtelepítés, szaporítóanyag-termesztés és nemesítés, erdőkezelés, vadkárelhárítás, az erdőben fellépő károsítók és kórokozók kutatása, innovatív megoldások kidolgozása terjedésük és károsító hatásuk megakadályozására

• populáció-genetikai vizsgálatok

• természetközeli erdőgazdálkodás fejlesztése

• energetikai célú faültetvények tervezése, nevelése és erdővédelme

• fásítások tervezése, állapotfelmérése és erdővédelme

• erdőtelepítések, mező- és útfásítások tervezése és erdővédelme

• erdőnevelési és erdőfelújítási módszerek vizsgálata

• roncsolt területek biológiai rekultivációjának tervezése

• szennyvízelhelyező faültetvények, mezővédő erdősávok tervezése

• az erdők egészségi állapotával, erdővédelmi problémákkal kapcsolatos kutatások

• a holtfa szerepével kapcsolatos kutatások

• levél- és hajtásbetegségek erdei fákon

• talajélettel kapcsolatos kutatások

• jelentősebb erdészeti károsítók (pl. cserebogár, gyapjaslepke) elleni védekezési módszerek kidolgozása

• siska nádtippan elleni védekezési kísérletek

• erdővédelmi technológiák fejlesztésével kapcsolatos kutatások

• erdőtűzzel kapcsolatos kutatások

 

Oktatás:

 

A genetika tárgykörébe tartozó kurzusok előadásainak és gyakorlatainak oktatása

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

- RT-PCR, PCR, vákuumcentrifuga, centrifuga, mikrocentrifuga, géldokumentációs rendszer, nanodrop/fluorometer, folyékony nitrogéntároló tartály, mikroszkópok, hűtősor (hűtő/mélyhűtő), millipore szűrő, hűtőblokkok, horizontális gélkád, vertikális gél, homogenizátor, Potter féle homogenizátor, vortex, hőfürdő