Kémiai Intézet


NRRC laborok:

 

Az intézet megújult és kibővült laboratóriumai:

-   Levegőkémiai laboratórium

-   Növénykémiai laboratórium

 

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

- a levegő illékony szerves komponenseinek (VOC) minőségi és mennyiségi vizsgálata,

munkahelyi légtérvizsgálat, füstgázok elemzése

- növényi eredetű szövetek és minták szerves extrakt anyagainak kromatográfiás

vizsgálata, minőségi, mennyiségi analízise

- vízanalitika, vizek szerves összetevőinek mennyiségi és minőségi vizsgálata

- modifikált faanyagok kémiai minősítése, vizsgálata

- biogáz fermentációs technológiák vizsgálata, optimálása

 

 

Oktatás:

 

Az intézet oktatási területeihez kapcsolódó laboratóriumi tevékenység a gyakorlatok tartása mellett a TDK-hoz, az önálló laborhoz, szakdolgozathoz, a diplomamunkához, és PhD-hez szükséges kutatásokat öleli fel, melyekhez a korszerű infrastruktúra kiváló háttérként szolgál.

 

Fontosabb oktatási területek:

- környezeti analitikai gyakorlatok, alkalmazott és analitikai kémiai gyakorlatok, faanyagkémiai gyakorlatok, vízkémiai gyakorlatok

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

- mobil emisszió- és immissziómérő autó

- HPLC-MS rendszer

- mintafeldolgozó eszközök és berendezések