Környezet- és Földtudományi Intézet


NRRC laborok:

 

Az intézet megújult és kibővült laboratóriumai:

-   Talajtani laboratórium:

Roncsoló laboratórium

  • Minta előkészítő laboratórium
  • Általános talajtani laboratórium
  • Elemanalitikai laboratórium (talaj, növény és víz analitika)

-Talajbiológiai laboratórium:

  • Oltófülke, autokláv, talaj- és mikrobiológiai laboratórium

-   Meteorológiai laboratórium

-   Geofizikai laboratórium

 

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

- talaj-, víz- és növényminták vizsgálata, termőhely vizsgálatok, mikorrhíza-kutatás erdőtalajokban, a talaj edafonjának vizsgálata, meteorológiai mérések végzése, tesztmérések új módszereink teljesítőképességének megismeréséhez

 

Oktatás:

 

Az intézet oktatási területeihez kapcsolódó laboratóriumi tevékenység a gyakorlatok tartása mellett a TDK-hoz, az önálló laborhoz, szakdolgozathoz, a diplomamunkához, és PhD-hez szükséges kutatásokat öleli fel, melyekhez a korszerű infrastruktúra kiváló háttérként szolgál.

 

Fontosabb oktatási területek:

- talajtani, talajvédelmi, ásvány- és kőzettani, talajbiológia, meteorológiai, klimatológia, mikrobiológia, illetve műszere analitikai gyakorlatok

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

- induktív csatolású plazmaemmissziós spektrofotométer (ICP-OES), atomabszorpciós spektrofotométer (grafit kemencével), CNS-analizátor, N-elemző, talaj- és növényminta-vizsgálatra előkészítő berendezések

- kutató- és sztereómikroszkóp kamerarendszerrel, talajbióta és mikorrhiza vizsgálatokra;

autokláv, mikrobiológiai fülke és mikrobiológiai inkubátor

- felszín-hőmérséklet mérésére (növényzet, talaj, épület, stb.) szolgáló eszköz, szén-dioxid- és párafluxus-mérő eszköz

- georadar – a talaj kutatásához 1-2 m mélységig – , VLF műszer – 20-100 m mélységig; Overhauser-magnetométer – mágneses kutatásokhoz – ,  sokelektródás geoelektromos műszer – a felső 60 m elektromos kutatásához