Faanyagtudományi Intézet


NRRC laborok:

 

Az intézet megújult és kibővült laboratóriumai:

-  Faanatómiai laboratórium

-  Általános anyagvizsgálati laboratórium

-  Fafizika laboratórium

-  Anyagvizsgálati laboratórium

-  Speciális anyagvizsgálati laboratórium

-  Gyarmati Béla Faanyagvédelmi laboratórium

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

-            faanatómia: faanyagok, fafajok anatómiai tulajdonságainak feltárása, vizsgálata, fafaj meghatározás, faanyagok és egyéb ipari anyagok mennyiségi és minőségi mikroanalitikai vizsgálata

-            modifikáció: faanyagmodifikáció, faanyagok hőtechnikai tulajdonságainak meghatározása, fűtőérték meghatározás

-            fafizika: faanyagok és faalapú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata, fa-víz kapcsolatok feltárása, szorpciós tulajdonságok vizsgálata, folyadék- és gázáteresztő képesség vizsgálata, optikai tulajdonságok meghatározása, klímaállósági vizsgálatok, faanyagok és faalapú anyagok öregbítése, rétegelt-ragasztott fatermékek delaminációs vizsgálata

-            mechanikai jellemzők: fa, fém, műanyagok statikus mechanikai (húzó-, nyomó-, nyíró-, csavaró-, hajlítószilárdság) illetve dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, rugalmas tulajdonságok meghatározása, keménységvizsgálat, rétegelt-ragasztott fatermékek vizsgálata, ragasztási szilárdság meghatározása

-            faanyagvédelem: természetes állapotú és védőszerrel kezelt faanyagok farontó gombákkal szembeni viselkedésének vizsgálata, favédőszer hatásosságának vizsgálata, minősítése, különböző kezelési eljárásoknak és más tényezőknek a felvett védőszer mennyiségére és a behatolási mélységre gyakorolt hatásának vizsgálata

 

Oktatás:

 

Az intézet oktatási területeihez kapcsolódó laboratóriumi tevékenység a gyakorlatok tartása mellett a TDK-hoz, az önálló laborhoz, szakdolgozathoz, a diplomamunkához, és PhD-hez szükséges kutatásokat öleli fel, melyekhez a korszerű infrastruktúra nagyszerű hátteret nyújt.

 

Fontosabb oktatási területek:

- erdő- és fagazdálkodás, faanatómia, fafizika, fahasznosítás, faanyagvédelem, famodifikáció, trópusi faismeret, faanyagismerettan, faipari anyagismeret, műszaki ismeretek

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

- kutató fluoreszcens fénymikroszkóp, sztereo mikroszkóp, képelemző rendszer, S3400-N Hitachi pásztázó elektron mikroszkóp+EDX, szárítószekrények, hőkezelő berendezés, klímaszekrények, öregbítő berendezés, autokláv, hőlégsterilizáló, hűtő-fűtő inkubátor, biológiai termosztát, mikrobiológiai biztonsági fülke, nedvességmérők, folyadék- és gázáteresztő berendezés, univerzális anyagvizsgáló berendezések (10kN Tinius-Olsen, 25kN Tinius-Olsen, 100kN FPZ 100, 300kN Instron), dinamikus vizsgálatokhoz szervo-hidraulikus anyagvizsgáló gép (100kN Instron), Charpy-ütőmű (100J), műszerezett ejtődárdás ütőmű (400J), színmérő, bomba kaloriméter