Fa-és Papíripari Technológiák Intézete


NRRC laborok:

Az intézet 2011-ben megújult és kibővült Bognár József Laboratóriuma az alábbiakat öleli fel:

-    Anyag előkészítő laboratórium

-    Lemezipari laboratórium

-    Polimertechnikai laboratórium

 

Az intézet további laborjai:

- Papíripari technológiák laboratóriuma

- Kémia laboratórium

- Bódig József Roncsolásmentes faanyagvizsgálati laboratórium

- OSJER Labor

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

-  kompozit anyagok és termékek: szervetlen kötésű kompozitok, hagyományos faalapú lemezek, szálerősítésű kompozitok, fa-műanyag kompozitok, biokompozitok

-  nanotechnológia: bioaktív nanovegyületek előállítása zöldkémiai módszerekkel, LbL nanotechnika alkalmazása, bioműanyagok és nanokompozitok, nanokristályos cellulóz

-  cellulóz- és papíripari kutatások, kavitációs rostfeltárás és fehérítés, csomagolástechnika,

-  roncsolásmentes anyagvizsgálatok: élő fák stabilitásának vizsgálata: dinamikus vizsgálatok, álgeszt kimutatása impedancia mérésekkel, fűrészáru szilárdság szerint történő osztályozása, faszerkezetek vizsgálata, szilárdság becslés, állapotfelmérése, nukleáris környezetellenőrzés

 

Oktatás:

 

Az intézet oktatási területeihez kapcsolódó laboratóriumi tevékenység a gyakorlatok tartása mellett a TDK-hoz, az önálló laborhoz, szakdolgozathoz, a diplomamunkához, és PhD-hez szükséges kutatásokat öleli fel, melyekhez a korszerű infrastruktúra nagyszerű hátteret nyújt.

 

Fontosabb oktatási területek:

- faalapú kompozitok, faanyag szárítása, gőzölése, papíripari alapanyagok, feltárási technológiák, lapképzés, fizikai-kémiai mechanikai vizsgálatok, áramlástan, roncsolásmentes faanyagvizsgálatok, akusztika, könnyűszerkezetes házépítési technológiák és anyagok, szigeteléstechnika, színtan

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

kompozit technológiák: aprítógépek, rostosító, frakcionáló, szárító, keverőgépek, hőprések, keverőgép, hidratációmérő, nedvességtartalom mérő

polimertechnika: ikercsigás extruder, fröccsöntőgép, MFI mérő, nagysebességű keverő

papír- és cellulózipari technológiák: cellulóz szerkezeti vizsgálatok, rostjellemzők vizsgálata, lapképzők, őrlők, deinking cella, ultrahangos homogenizátor

nanotechnológia: QCM, fénymikrószkóp, AOX mérés, Ft-IR

roncsolásmentes technikák: akusztikus tomográf, húzóvizsgáló berendezés fák gyökérzetének stabilitásvizsgálatára, akusztikus gyökérvizsgáló, ultrahangos anyagvizsgáló (Kraut-Kramer USN-50), gamma spektrométer, a levegő radonkoncentrációjának mérésére alkalmas berendezés, aeroszol alfa- és gammaaktivitás-elemző készülék