Gépészeti és Mechatronikai Intézet


NRRC laborok:

 

Az intézet megújult és kibővült laboratóriumai:

-  Légtechnika-energetika laboratórium

-  Energetika laboratórium

-  CNC laboratórium

 

Az intézet további laborjai:

-  FESTO-mechatronikai laboratórium

-  Metallográfia és szerszámtechnika laboratórium

-  Kísérleti forgácsoló laboratórium

-  CAD-CAM labor

-  Gépszerelő műhely fa- és fémipari megmunkáló gépekkel

 

K+F+I tevékenység:

 

Az intézet legfontosabb kutatási területei:

 

- gépészet és üzemfenntartás: faipari megmunkáló gépek szerkezeti, üzemeltetési és üzemfenntartási kérdései; fémes anyagtudomány, metallográfia; CAD-CAM-CNC- és robottechnikai alkalmazott kutatások; szerszámtechnikai, szerszámgazdálkodási, szerszámfejlesztési (pl: elszívási hatékonyság növelésével összefüggő szerszámkialakítási fejlesztések) és intelligens szerszámtechnikai kutatások; szerszám életpálya nyomon követése írható, olvasható chipek segítségével (RFID rendszer), adatok gyűjtése és feldolgozása; modern gyártási és üzemfenntartási módszerek kutatása, új eljárások kidolgozása és bevezetése; mechanikai megmunkálások hatékonyságát javító vizsgálatok és kutatások az alkalmazott anyagok és technológiák figyelembevételével, forgácsolási viszonyok elemzésével; megmunkált felületek felületi minőségének kutatása; a felületi minőség és szerszámállapot összefüggésének vizsgálata

-            anyagmozgatás, légtechnika és logisztika: korszerű anyagmozgató berendezések és rendszerek kutatása és fejlesztése; darabáruk, ömlesztett halmazok mozgatása és tárolása; raktározási rendszerek; regionális vállalati logisztikai ellátási, valamint beszállítói rendszerek kialakítása korszerű logisztikai módszerek és eszközök alkalmazásával (SIMUL8 szoftver); energiatakarékos technológia rugalmas por-forgács-elszívó rendszerek kutatása és fejlesztése, új méretezési módszerek kidolgozása; por-forgács-elszívó rendszerek áramlási viszonyainak vizsgálata, lebegtetési vizsgálatok por-forgács halmazok frakcióanalízise; állapotfelügyeleti rendszer az üzembiztonság növelése, és a villamos energia-felhasználás csökkentése céljából

-            mechatronika: pneumatika; elektropneumatika; PLC technika; buszrendszerek az automatikában; szervo hajtástechnika; automatizált kamerás mérőrendszerek; proporcionál hidraulika; szenzortechnika

-            energetika: energiahatékonysági kutatások, energiahatékony technológiák feltárása; vállalati energiamérleg készítése és elemzése, energia-audittal összefüggő szakmai tevékenység; alternatív energiák faiparban történő alkalmazhatóságának vizsgálata; faipari üzemek biomassza rendszeren (faalapú mellékterméken) alapuló hő- és villamosenergia-termeléssel kapcsolatos lehetőségeinek vizsgálata; biomassza alapanyagok brikettálhatósági és pelletálhatósági vizsgálatai; faalapú energetikai anyagok égési vizsgálatai kisteljesítményű kazánban; kazánok és légszennyező pontforrások környezetvédelmi vizsgálatai során felmerülő, tájékoztató jellegű emissziós mérések; napkollektoros rendszerek összehasonlítási vizsgálata; alternatív energiát (elsősorban napenergiát) hasznosító technológiák és berendezések kutatása és fejlesztése, sík, vákuum és fókuszáló napkollektor alkalmazásával

 

Oktatás:

 

Az intézet oktatási területeihez kapcsolódó laboratóriumi tevékenység a gyakorlatok tartása mellett a TDK-hoz, az önálló laborhoz, szakdolgozathoz, a diplomamunkához, és PhD-hez szükséges kutatásokat öleli fel, melyekhez a korszerű infrastruktúra kiváló háttérként szolgál.

 

Fontosabb oktatási területek:

-  faipari gépek, metallográfia CAD-CAM-CNC- és robottechnika, szerszámtechnika, szerszámgazdálkodás, üzemfenntartás, anyagmozgatás, légtechnika, logisztika, mechatronika,  gépelemek,  faenergetika, megújuló energetika, ipari folyamatok környezeti hatásai, biztonságtechnika és tűzvédelem, integrált gyártórendszerek, méréstechnika, mechanizmusok, műszaki árbázolás, forgácsoláselmélet

A mechatronika területén az intézet, mely az ország első felsőoktatási intézményeként nyerte el a FACT címet, a FESTO-val közös oktatásokat tart, a FESTO akkreditált tanfolyamait kínálva.

 

Fontosabb laboratóriumi eszközök:

- villamos teljesítmény-mérő; hőmennyiségmérők; elmozdulásmérő; rezgésmérők; National Instruments mérőrendszer LabView szoftverrel; szerszámvizsgáló; keménységvizsgálók; PIV lézeres részecske sebességmező-elemző mérőrendszer (PIV); 2,5D és 5 D CNC berendezések; mechatronikai eszközök; integrált gyártórendszer (iCIM), CNC marógép és esztergagép hattengelyes humanoid robottal, integrált felügyeleti és vezérlőrendszerrel; felületi érdességmérő berendezés; lézeres felületszkennelő mikroszkóp; lézeres géppontosságvizsgáló berendezés; brikettáló berendezés; kísérleti forgácsoló berendezés; pelletáló berendezés; kísérleti por-forgács-elszívó rendszer; faapríték és pellet elégetésére alkalmas szilárdtüzelésű kazán; kísérleti napelemes és napkollektoros rendszerek; többkomponensű emissziós gázelemző berendezés; légsebesség- és nyomásmérő univerzális mérőfejekkel; munkahelyi porexpozíció-mérő készülékek; környezeti és munkahelyi zajvizsgálatra alkalmas zajszintmérők